ASE BUCURESTI

ID BUZAU

FAC. FABBV

ATENTIE !!!!!!!!!

1. STUDENTII/ABSOLVENTII CARE NU AU DEPUS CERERE PANA LA ACEST MOMENT, PENTRU A PUTEA SUSTINE EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR IN SESIUNEA 2017, TREBUIE SA DEPUNA CERERE ASTFEL:
 PANA PE 31 OCTOMBRIE 2016 - PENTRU PROGRAMELE DE LICENTA

2. REPARTIZARE CERERI LICENTA IULIE 2017 VEDETI PE S-ITEUL www.fabbv.ase.ro !!!!!

 

3. PLATA TAXEI 11. NOIEMBRIE 2016.

4. PENTRU ORAR:

ANUL I, II, III SI III SUPL INCEPAND DE

LUNI 31.10.2016 PANA VINERI 18.11.2016

STUDIU INDIVIDUAL .

 

Secretar fac

Dumitrascu Georgeta

0741019993.